Nhà đất giao dịch mua bán bằng giấy viết tay có hiệu lực không?

0
386
hiệu lực giao dịch mua bán nhà đất giấy tay
Hhiệu lực giao dịch mua bán nhà đất giấy tay?

Giao dịch nhà đất mua bán bằng giấy viết tay: có thể nói đây là một thực trạng phổ biến đang diễn ra. Một phần nguyên nhân xuất phát từ những bất cập của Luật đất đai vẫn còn tồn tại. Mặt khác do nhu cầu về chỗ ở là rất lớn và bức thiết của một bộ phận không nhỏ người dân. Dẫn đến việc nhiều khi biết là tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng người dân vẫn giao dịch dưới hình thức này. Hoặc do thiếu hiểu biết đội ngũ môi giới dẫn dụ. luat su, luật sư, luat su gioi, luật sư giỏi

Giao dịch nhà đất giấy tay có hiệu lực pháp luật hay không?

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

Hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho và góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hay chứng thực. Trừ các trường hợp kinh doanh bất động sản mà một trong các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản theo khoản b của điều này. văn phòng luật sư, van phong luat su

Theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

NHƯ VẬY THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KHẲNG ĐỊNH LÀ GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY KHÔNG CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC LÀ VÔ HIỆU, K CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT công ty luật, cong ty luat

Giao dịch này theo quy định tại khoản 1, điều 129 Bộ luật dân sự 2015 là vô hiệu. Hậu quả của giao dịch giấy tay khi có tranh chấp và yêu cầu tòa án giải quyết là Tòa sẽ tuyên giao dịch này vô hiệu, đồng thời buộc các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. luật sư đất đai, luat su dat dai, luật sư nhà đất, luat su nha dat

CÓ MỘT SỐ Ý KIẾN CHO RẰNG TRỪ TRƯỜNG HỢP THEO khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 LÀ SẼ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT. QUAN ĐIỂM NÀY CHƯA ĐƯỢC CHÍNH XÁC, DỄ GÂY SỰ NGỘ NHẬN CHO NGƯỜI DÂN

Nội dụng khoản 2, điều 129 quy định thế nào?

Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực luật sư hình sự, luat su hinh su, luật sư bào chữa, luat su bao chua

Giao dịch dân sự nói chung là một phạm trù rất rộng, không chỉ có mỗi giao dịch về mua bán nhà đất. Chẳng hạn như cầm cố, thế chấp, cho thuê, góp vốn, …. thì trong những trường hợp này nếu xảy ra tình huống như khoản 2 điều 129 dự liệu thì hòan toàn có thể áp dụng quy định này. luật sư tư vấn, luat su tu van, tư vấn luật, tu van luat

Nhưng liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, QSDĐ & tài sản gắn lền trên đất mà máy móc áp dụng quy định khoản 2,điều 129 BLDS thì e rằng không ổn. Bởi các lẽ sau: tư vấn luật

Một, có sự dẫm đạp lên quy định của luật khác, cụ thể là điểm a, khoản 3, điều 167 Luật đất đai. Vì nếu mọi giao dịch mua bán giấy tay về nhà đất đều được công nhận hợp pháp theo khoản 2, điều 129 BLDS thì quy định như điểm a, khoản 3, điều 167 làm gì nữa. Như thế là thừa, loại bỏ luôn đi. Nay ta cứ lách luật bằng cách ký giấy tay, cùng nhau thực hiện đủ 2/3 nghĩa vụ theo hợp đồng, yêu cầu tòa án công nhận, thế là xong. luật sư bất động sản, luat su bat dong san

Hai, xét đến đối tượng giao dịch của hợp đồng:

– Trường hợp 1: Đất nông nghiệp tư ý phân lô diện tích nhỏ (dưới mức tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp), thực trạng này xảy ra rất nhiều. Rồi mua bán giấy tay, đã thanh toán tiền, đã bàn giao đất cho nhau. Cũng xem như đã thực hiện xong hơn 2/3 nghĩa vụ theo hợp đồng đấy. Vậy liệu tòa án có thể ra phán quyết công nhận giao dịch này được không? TÔI CHO LÀ KHÔNG! tư vấn pháp luật

– Trường hợp 2: Những khu đất nằm trong khu dân cư hiện hữu, phù hợp quy hoạch, thậm chí cũng đã được cấp GCN QSDĐ. Sau đó xây trên đất nhiều nhà diện tích nhỏ dưới mức diện tích tối thiểu để tách thửa. Hầu như là xây sai phép. Rồi bán cho người dân dạng giấy tay, hoặc dạng lập vi bằng (nhiều người dân ngộ nhận đây là được công chứng). Vậy liệu tòa án có thể ra phán quyết công nhận giao dịch này được không? TÔI CHO LÀ KHÔNG! tư vấn pháp luật, tu van phap luat

  • – Trường hợp 3: Những trường hợp xây không phép (xây chui) diễn ra tràn làn như báo chí từng phản ảnh trước đây. Tất cả đều là dạng dạng giấy tay, hoặc dạng lập vi bằng. Đã thanh toán tiền đầy đủ, nhận bàn giao nhà vào ở. Vậy liệu tòa án có thể ra phán quyết công nhận giao dịch này được không? Nếu có thể yêu cầu tòa án công nhận giao dịch này. Vậy việc UBND các xã/phường, quận/huyện ra quyết định cưỡng chế và tổ chức tháo dỡ có đúng quy định không? luật sư thừa kế, luat su thua ke

Đơn cử vài trường hợp như thế để thấy rằng đối tượng giao dịch là nhà đất có rất nhiều vấn đề liên quan và được điều chỉnh bởi các Luật khác. Vì thế nếu không xem xét thấu đáo và đúng quy định thì việc cho rằng mọi giao dịch mua bán nhà đất giấy tay nếu đã thực hiện được tối thiểu 2/3 nghĩa vụ theo hợp đồng là được công nhận là thiếu căn cứ. luật sư tư vấn

Loại giao dịch mua bán nhà đất bằng giấy viết tay nào được pháp luật công nhận?

Người dân cần hiểu đúng về việc mua bán đất bằng giấy viết tay theo quy định khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP trong các trường hợp sau: luật sư dân sự, luat su dan su, luật sư kinh tế, luat su kinh te

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì công nhận và cho phép hợp thức hóa cấp GCN lần đầu. luật sư doanh nghiệp, luat su doanh nghiep

– Sau thời điềm 01/7/2014, tất cả giao dịch chuyển nhượng về nhà đất bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng. tư vấn luật sư

Giao dịch chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014

Khoản 54 điều 2 Nghị định 01/2017 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 82 nghị định 43/2014 như sau:

Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật: mua bán nhà đất giấy tay

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Liên hệ luật sư để tư vấn pháp luật: 

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
Điện thoại:  0922 822 466
Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

DỊCH VỤ ĐÒI NỢ & THU HỒI NỢ
www.tuvanthuno.com
www.tuvandoino.com
www.dichvuthuno.com.vn

SÀN MUA BÁN DỰ ÁN

www.duanonline.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP

www.tuvangiayphep.net

Dịch vụ luật sưluật sư hình sựluat su hinh suluật sư bào chữaluat su bao chualuat su ly honluật sư ly hônluật sư thừa kếluat su thua keluật sư dân sựluat su dan suluật sư đất đailuat su dat dailuật sư nhà đấtluat su nha datdich vu thu nodich vu doi nodịch vụ đòi nợdịch vụ thu nợtu van giay pheptư vấn giấy phépluat su gioiluật sư giỏivan phong luat suvăn phòng luật sưcong ty luatcông ty luậtluat suluật sưmua ban du anmua bán dự ánluat su kinh teluật sư kinh tếluat su doanh nghiepluật sư doanh nghiệp

5/5 - (2 bình chọn)