Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Luật sư bào chữa giỏi, Luật sư hình sự giỏi ở TpHCM. Bào chữa cho bị can, bị cáo tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp. Hotline 0922 822 466

0
175
tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép tiền chất sản xuất ma túy

Tội tàng trữ tiền chất ma túy, vận chuyển tiền chất ma túy, mua bán tiền chất ma túy hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: luat su, luật sư, luat su bao chua, luat su hinh su

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; luật sư đất đai, luật sư nhà đất

b) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam;

c) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 75 mililít đến dưới 300 mililít.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: luat su dat dai, luat su nha dat

a) Có tổ chức; luat su bao chua, luat su hinh su

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; luat su ly hon, luật sư ly hôn

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; luật sư bào chữa, luat su gioi

đ) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam;

e) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 300 mililít đến dưới 750 mililít;

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

i) Tái phạm nguy hiểm. luat su dat dai, luat su nha dat

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: luat su thua ke, luật sư thừa kế

a) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1.200 gam;

b) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 1.800 mililít.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: luat su dan su, luật sư dân sự

a) Tiền chất ở thể rắn có khối lượng 1.200 gam trở lên; luat su gioi

b) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích 1.800 mililít trở lên. luật sư giỏi

5. Trường hợp phạm tội có cả tiền chất ở thể rắn và tiền chất ở thể lỏng thì được quy đổi để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, với tỷ lệ 01 gam tiền chất ở thể rắn tương đương với 1,5 mililít tiền chất ở thể lỏng. Sau khi quy đổi, số lượng tiền chất thuộc khoản nào, thì người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản đó. luật sư hình sự, luật sư bào chữa

Thế nào là tiền chất ma túy:

–  Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy: là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trinh điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong các danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành luat su bao chua, luat su hinh su

Phân tích cấu thành tội phạm:

Phân loại hành vi phạm tội:

–  Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy:

là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe…) để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

–  Vận chuyển tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma túy:

là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào (có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy…; trên các tuyến đường khác nhau như đưòng bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện…; có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào bụng…) để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. van phong luat su, văn phòng luật sư, luat su bao chua, luat su hinh su

–  Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy:

là một trong các hành vi sau: luat su kinh te, luật sư kinh tế

+ Bán tiền chất cho ngừơi đó để người đó sản xuất trái phép chất ma túy; cong ty luat, công ty luật

+ Mua tiền chất nhằm bán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy; luật sư bào chữa, luat su gioi

+ Xin tiền chất nhằm bán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy; luat su doanh nghiep, luật sư doanh nghiệp

+ Dùng tiền chất để trao đổi, thanh toán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy; luật sư hình sự, luật sư giỏi

+ Dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy tiền chất nhằm bán lại cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy; dich vu thu no, dịch vụ thu nợ

+ Tàng trữ tiền chất nhằm bán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy; dich vu doi no, dịch vụ đòi nợ

+ Vận chuyển tiền chất nhằm bán trái phép cho ngưòi khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy.

+ Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;

+ Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

+ Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

+ Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);

+ Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác; luat su bao chua, luat su hinh su

+ Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

+ Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hướng dẫn từ điểm a đến điểm g tiểu mục 3.3 này đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

–  Chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy:

Là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt… tiền chất của người khác để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. luat su bao chua, luat su hinh su

Lưu ý:

Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;

+ Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;

+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;

+ Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;

+ Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;

+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;

+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.

Yếu tố lỗi: Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Chủ thể của tội phạm: Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Liên hệ tư vấn luật sư bào chữa hình sự:

HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
40 Lê Vĩnh Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 2223 7476 – 0922 822 466 Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

TƯ VẤN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ GIẤY PHÉP
Rate this post